Våre satsingsområdet for barnehageåret 2017/2018

Dette barnehageåret har vi to satsingsområder. Høsten 2017 skal vi ha et ekstra fokus på fagområdet "Kropp, bevegelse, mat og helse" og våren 2018 "Kommunikasjon, språk og tekst".

Høsten 2017 jobber vi med fagområdet "Kropp, bevegelse, mat og helse" i Løveparken barnehage, og  vi vil ha et særlig fokus på barnas psykiske helse. Vi ønsker at de voksne i barnehagen skal være med og støtte et sunt og godt selvbilde og bidra til at barna får en positiv oppfatning av seg selv. 

I januar 2018 starter vi med satsingsområdet "Kommunikasjon, språk og tekst" og skal da bruke  "Språkløyper". Språkløyper er et kompetansehevingsprogram utviklet av Lesesenteret i Stavanger og er en del av en nasjonal satsing for å øke kompetansen om barns språkutvikling blant de ansatte i barnehagen.