Oppsummering oktober

 
Denne måneden har det skjedd mye! Vi har så langt det går fulgt det daglige opplegget laget for ukedagene. Hovedtema denne måneden har vært "Kroppen min", og vi har hatt forskjellige temasamlinger på mandagene og onsdagene. Der har vi tatt for oss ulike aspekter med kroppen. Vi har hatt samlinger om sansene, en for hver uke, der vi har prøvd å gjøre det så konkret som mulig for å at det skal bli forståelig; som ved følesansen at en får kjenne på ulike ting som hardt/mykt, kaldt/varmt. Tirsdager har vi hatt bibelhistorier, som Noah og hvalen og Jesus stiller stormen denne måneden. Vi har hatt fellessamlinger, som har gått veldig greit, noen synest dette er veldig stas at de andre barna er med, mens de som har vært skeptiske til store grupper har fått et trygt fang å sitte på. Torsdagene har vi hatt turdag, og derfor ikke samling. Fokuset for turene er å øve på å gå på tur, hva en må gjøre, som å gå sammen i gruppen og hvordan å ferdes ute i trafikken. Bevegelsesglede er viktig og vi har gått i trapper, på steiner og forskjellig underlag. Vi har også lært om natur og dyr, som endene vi mater. Fredagene har vi hatt lese/leke/språkgrupper, med mindre grupper, for å sette fokus på språk og sosial kompetanse, som er viktig i relasjonsbygging! 

Anne Marit hadde sin siste dag i barnehagen denne måneden og vi feiret den fantastiske jobben hun har gjort med sjokoladekake som barna bakte og pyntet.

Det har også vært høstferie og halve gruppen har vært borte, av både voksne og barn. Derfor har vi samarbeidet mye med snøkrystallen, og barna på avdelingene har lekt sammen. Uke 42 er Torill kommet inn som pedagogisk leder på Solstrålen.

Neste måneden fortsetter vi temaet «Kroppen min» med fokus på grenser, hygiene, mat og bevegelse.