Måndedens sanger og regle for januar

Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
Å Gud, vær meg nær!

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!
Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!
Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!
Å Gud, vær meg nær!

Når jeg ber til deg, vær meg nær!
Når jeg ber til deg, vær meg nær!
Når jeg ber til deg, vær meg nær!
Å Gud, vær meg nær!

Når jeg synger, Gud, vær meg nær!
Når jeg synger, Gud, vær meg nær!
Når jeg synger, Gud, vær meg nær!
Å gud, vær meg nær!


Det satt to katter på et bord
kvirrevirrevitt bom bom
Så sa den ene: “Hør min venn”
kvirrevirrevitt bom bom
“Sku’ vi ikke klatre ned igjen?”
Kvirrevirrevirrevirrevitt bom bom
Og så klatret begge ned igjen
Kvirrevirrevitt bom bom
Og da de så var kommet ned
kvirrevirrevitt bom bom
Så sa den andre: “Hør, min venn”
kvirrevirrevitt bom bom
“Sku’ vi ikke klatre opp igjen?”
Kvirrevirrevirrevirrevitt bom bom
Og så klatret begge opp igjen
Kvirrevirrevitt bom bom.

Snøkrystaller
Snø som faller
Snø på trærne
Snø på knærne
Snø på bakken
AU! En snøball midt i nakken