Månedens sanger for februar

 

 

Syng en glad samba med meg 

Vi spiser ananas og spiller samba-jazz  

På vår gitar-bass i dette slaberas 

Og på vår samba-fest der er det aller best 

Å komme uten hest om du vil være gjest. 

 

Syng en glad samba med meg x4 

 

Karnevalsang 

Masken på, skynd deg nå, karneval 

Masken på, skynd deg på, karneval 

Karneval, vi skal på karneval 

Masken på, skynd deg nå, karneval 

 

Bibelbeatsang: Salme 86,12 

Av hele mitt hjerte evig ære ditt navn x 2 

Jeg vil prise deg, - jeg vil prise deg 

Herre min Gud, - herre min Gud 

Jeg vil prise deg, - jeg vil prise deg 

Herre min Gud, - Herre min Gud 

Av hele mitt hjerte evig ære ditt navn, prise deg x 4 

 

(Søk bibelbeat på spotify)