Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

COS - Circle of Security

De ansatte i Løveparken barnehage er kurset i Circle of Security – forkortet til COS. Dette er en tilknytningsmodell som lærer oss voksne å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Som voksne skal vi være barnets trygge havn til en hver tid. Vi skal være en base som barnet kan søke til når de trenger trygghet og støtte, samtidig som vi skal være en havn de er trygge nok til å utforske utfra. Vi voksne skal alltid være større, sterkere, klokere og god! Når det er mulig skal vi følge barnets behov, men når det er nødvendig må vi ta tak og sette grenser for barnet.

Laster..