Barnehage og covid-19

Vi følger råd fra kommunen og FHI med tanke på smittevernnivå og forebygging. Gode rutiner på håndvask og desinfisering er viktig for å forebygge. Videre følger linker.

Informasjon om covid-19

 

Einingane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.          

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-velferd/alt-om-koronaviruset/

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet.     

 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/