Ny Rammeplan

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Fra 1.august 2017 er den nye Rammeplanen gjeldende for barnehager. Rammeplanen er et styringsdokument som skal sikre barnehagedrift av høy kvalitet. Den er et arbeidsredskap for de ansatte i barnehagen og den er tatt aktivt i bruk i arbeidet med årsplanen vår.