Utvidet kristen formålsparagraf

I samsvar med Lov om barnehager, §1, blir barnehagen drevet med utvidet kristen formålsparagraf.

Løveparken barnehage vil formidle at Gud er skaper av himmel og jord. Alle små ting på jorda vitner om en stor Gud. Vi ønsker at barna skal bli kjent med Jesus og hans ubetingede kjærlighet.

Løveparken barnehage har en egen plan for det kristne innholdet som gir en oversikt over hvilke temaer barnet vil gå gjennom i løpet av tiden i barnehagen. Avdelingene har minst èn kristen samling i uka og èn gang i måneden er hele barnehagen samlet til fellessamling med kristent innhold.Løveparken barnehage vil:

  • skape et miljø preget av kristen nestekjærlighet
  • formidle at hvert enkelt barn er skapt i Guds bilde, - at de er Guds øyenstener
  • formidle det glade budskap om Jesus
  • formidle bibelhistorie gjennom lesing, fortelling, sang og drama
  • lære barna kristne sanger og bønner
  • gi svar på barnas spørsmål og undring ut fra en kristen synsvinkel
  • ha Jesus med i hverdagen

Løveparken barnehage er åpen for ALLE

Vedtektene kan laster ned her.