Søknadsskjema

Løveparken barnehage er med i samordnet opptak i Øygarden kommune. Søknadsskjema og andre opplysninger kan fås her. (trykk på røde bokstaver)

Priser i Løveparken barnehage fra 01.01.2023

Heldagsplasser

5 dager: 3000,-

4 dager: 2700,-

3 dager: 2325,3,-

2 dager: 1991,7,-

 

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2

50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Matpenger

5 dager: 420,-.
4 dager: 341,-.
3 dager: 250,-.
2 dager: 170,-.


Matprisene inkluderer lunsj, frukt og drikke. 

Tur- og trivselspenger

Kr. 150,- pr. barn pr. halvår.

Kr. 300,- pr. halvår for førskolebarn.

Henting etter stengetid

Henting etter kl.1630 medfører et gebyr på kr. 250,- pr. påbegynt halvtime.

*********************************************************************************************************

Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

3, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart får gratis kjernetid dersom familien har lav inntekt.

Søknad om redusert foreldrebetaling/kjernetid

Her finner du informasjon om foreldrebetaling:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 

www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir