De utrolige årene og Dinosaurskolen

De ansatte i Løveparken barnehage arbeider utifra programmet ”De Utrolige Årene". Programmet handler om relasjonsbygging, hvordan vi kan anvende ros riktig og hvordan vi kan takle uønsket atferd på en god måte. ”Grip noen i å gjøre noe riktig!”

Førskolebarna i barnehagen deltar i Dinosaurskolen, som er en del av DUÅ-programmet. Dinosaurskolen er et forebyggende program som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt styrke barnas selvbilde og opplevelse av mestring.

På Dinosaurskolen øver barna på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering, samt sinnemestring og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som å lytte og vente, ta hver sin tur – bli enige – stille spørsmål - dele – hjelpe – samarbeide og å gi hverandre komplimenter.

På Dinosaurskolen møter barna Willy, som er en gutt som går i første klasse. Han får lov til å være sammen med oss 1-2.dager i uken. Vi møter også Dina dinosaur som er rektor på dinosaurskolen. Det er hun som deler ut merker når vi er ferdig med et kapittel.