Planleggingsdager høst 2023

Her er datoer for planleggingsdagene i Løveparken høsten 2023:

Mandag 14.august 

Fredag 01.september

Fredag 03.november

 

Disse dagene er barnehagen stengt.