COS - Circle of Security

De ansatte i Løveparken barnehage er kurset i Circle of Security – forkortet til COS. Dette er en tilknytningsmodell som lærer oss voksne å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Som voksne skal vi være barnets trygge havn til en hver tid. Vi skal være en base som barnet kan søke til når de trenger trygghet og støtte, samtidig som vi skal være en havn de er trygge nok til å utforske utfra. Vi voksne skal alltid være større, sterkere, klokere og god! Når det er mulig skal vi følge barnets behov, men når det er nødvendig må vi ta tak og sette grenser for barnet.

Vi skal møte barnet ved å prøve å se det innenfra. Når barnet ønsker å utforske verden rundt seg, er det viktig at vi passer på og hjelper barnet. Samtidig som vi har evnen til å glede oss sammen med barnet og ha det fint sammen. Når barnet søker oss for trygghet er det viktig at vi beskytter og trøster barnet. Samtidig som vi hjelper barnet med å organisere sine følelser.  Vi ønsker å være bevisst på at det vi klarer å legge inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna vi jobber med. All adferd er kommunikasjon for barn.