Tegn til tale

Tegn til tale er et visuelt hjelpemiddel som støtter ordene vi bruker. Det blir brukt ved å vise tegn til enkelte meningsbærende ord. For barn som av ulike årsaker har en forsinket språk utvikling, viser det seg at det ofte letter forståelsen for -og egen bruk av ord, med støtte i tegn.

Tegn kan:

-         gjøre det mulig for barnet å kommunisere med de andre barna

-         forsterke de lydene og ordene barnet har

-         kan gjøre barnet konsentrert om det som sies

-         gjør ofte at den som prater, snakker tydeligere og langsommere

 

I Løveparken barnehage er personalet under opplæring i bruk av Tegn til Tale. Målet vårt er at denne støtten i kommunikasjonen skal gis på alle avdelinger i barnehagen, men hovedsakelig på de avdelinger der vi vet at dette er et nødvendig hjelpemiddel i kommunikasjonen.