Årsplan, vedtekter, og ulike vedlegg 2023-2024

Her finner du årsplanen for barnehageåret 2023-2024, progresjonsplan, vedtekter, planer, fokusområder for NLM-barnehagene m.m. klikk på linkene under:

Årsplan:

Årsplan 2324

 

Progresjonsplan og vedtekter:

Prog.plan vedtekter vedlegg 2324

 

Fokusområder for kompetanseutvikling, ledelse og organisering i NLM Barnehagene:

Fokusområder NLM-Barnehagene 2023-2024

 

 3-årig plan for Kristne samlinger- Verdiformidling i system:

 Kristen plan- Verdiformidling i system 3-årshjul 2022

 

Verdiplattform NLM-barnehagene:

VERDIPLATTFORM NLM-barnehagene

 

Visjonsdokument NLM-Barnehagene:

Visjonsdokument NLM barnehagene