Pedagogikk

Vårt mål er å skape et miljø i barnehagen som stimulerer personlig vekst og sosiale ferdigheter hos det enkelte barnet. Vi ønsker å gi barna erfaringer som kan bidra til å gi dem kunnskap, glede, frihet og trygghet. Vi tror at Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde. Det betyr, for oss, at alle er like verdifulle uansett hvilke ferdigheter eller utrustning vi har fått.

Vi tror at alle mennesker trenger å bli sett for den de er. Alle barn trenger omsorg, nærhet og kjærlighet fra trygge voksne.

Vi tror at positiv oppmuntring, trygge rammer, gode forbilder og utfordringer tilpasset den enkelte vil skape et godt oppvekstmiljø og gode utviklingsmuligheter.

Barns medvirkning

Avdelingenes planer tar utgangspunkt i Rammeplanen og i observasjoner av barna. Barna medvirker i barnehagen hver dag blant annet ved at de voksne observerer hva de uttrykker både kroppslig og språklig, og fletter dette inn i sine planer.

Vi ser på barnet som kompetent, aktivt og søkende i sine egne læringsprosesser. Personalet ønsker å være tilstede for å støtte og oppmuntre barnet i disse prosessene. De voksne i barnehagen ønsker å oppdage, vandre og være på vei sammen med barna. Vi ønsker at barna skal få erfare at de blir tatt på alvor når de formidler en opplevelse, følelse eller tanke. På denne måten opplever de anerkjennelse for den de er. Å bli møtt med anerkjennelse og respekt er viktig for utvikling av en positiv selvfølelse.