Trygg i Felleskap

“Kunne – Ville – Våge – Stoppe Mobbing” Løveparken barnehage er en del av samarbeidet rundt prosjektet Kunne-Ville-Våge-Stoppe mobbing i skoler, barnehager og ulike fritidsarenaer i Øygarden Kommune. Prosjektet er styrt utfra skolesjefen sitt kontor og er et tverretatlig samarbeid.

Målsettingen er å forebygge og redusere omfanget av mobbing generelt i kommunen – og å sikre at mobbing blir avdekket og håndtert godt av alle som er i relasjon til barn og unge.

Vi i Løveparken barnehage er med i Øygarden kommune sitt satsningsarbeid mot mobbing i kommunen. Personalet har deltatt på kursdager der fokus har vært å lære om avdekking, håndtering og ikke minst forebygging av mobbing.

To av barnehagens ansatte er valgt som resurspersoner inn i arbeidet og deltar på jevnlige samlinger i den kommunale ressursgruppen.

Barnehagen har tidligere laget en egen brosjyre som beskriver noe av arbeidet vi gjør i denne forbindelse i vår barnehage. Denne kan lese her. (Ny brosjyre er under bearbeidelse)

 

Nyttige nettsteder:

www.tryggifjell.no

https://www.facebook.com/tryggifjell/?fref=ts 

http://www.udir.no/nullmobbing/ 

www.barnevakten.no

www.unicef.no